Centers

Western Region / Maharashtra

M/s. Potekar Associates, 1st Aarti Complex, Sai Nagar, Doodh Sangh Vasahat, Bhigwan Road, Baramati – 413 102 Dist. Pune.

9011009001

manojpotekar@gmail.com

C/o. Shreeram Construction, ‘Shree’ Trikoni Park, Behind Bank of Baroda, Dharampeth, NAGPUR – 440 010

7122524643

Shri Harshad Shah

G-1/G-20, 7th Floor, ‘COMMERCE CENTRE’, J. Dadaji Road, Tardeo, Mumbai – 400034

bai.mumbaicentre@gmail.com

Shri Jaiprakash Bhatia

G-1/G-20, 7th Floor, ‘COMMERCE CENTRE’, J. Dadaji Road, Tardeo, Mumbai – 400034

9324644387

bai.jaiprakash@gmail.com

G-1/G-20, 7th Floor, ‘COMMERCE CENTRE’ J. Dadaji Road, Tardeo MUMBAI – 400 034

bai.mumbaicentre@gmail.com

Shri Sunil Mathreja

G-1/G-20, 7th Floor, ‘COMMERCE CENTRE’, J. Dadaji Road, Tardeo, Mumbai – 400034

bai.mumbaicentre@gmail.com

Shri Narendra Panani

G-1/G-20, 7th Floor, ‘COMMERCE CENTRE’, J. Dadaji Road, Tardeo, Mumbai – 400034

9820061327

ncpanani1@gmail.com

Shri Rakesh Shah

G-1/G-20, 7th Floor, ‘COMMERCE CENTRE’, J. Dadaji Road, Tardeo, Mumbai – 400034

bai.mumbaicentre@gmail.com

Shri Shivshankar G. Lature

G-1/G-20, 7th Floor, ‘COMMERCE CENTRE’, J. Dadaji Road, Tardeo, Mumbai – 400034

bai.mumbaicentre@gmail.com

Shri Rajan Shah

G-1/G-20, 7th Floor, ‘COMMERCE CENTRE’, J. Dadaji Road, Tardeo, Mumbai – 400034

bai.mumbaicentre@gmail.com

13, Sainath, New Colony, NAGPUR – 440 001

14, Godavari Society, Behind Vithal Mandir, Off. College Road, NASHIK – 422 005

bainashik@gmail.com

Amar Plaza, First Floor, Office No.3 & 4, Laxminagar, Phaltan, Dist. Satara – 415523

2166221404

Sangam Project, Phase-II, Office No.23/24, 2nd Floor, Sangamwadi, Near R.T.O. Office, PUNE – 411 001

09850538346

baipune1@gmail.com

Shantiban, Dhamni Road Corner, SANGLI – 416 416

Shop No.2, Ankur Park 176, Budhwar Peth, Near Amruta Nusing Home SATARA – 415 002

9881031529

bai.satara@yahoo.in

Sudhir Apartment, 941, North Sadar Bazar, SOLAPUR – 413 003

asonsco@bom6.vsnl.net.in

Flat No. 1, 1st floor, Diamond Apartment Opp. Ulhasnagar Muncipal Corporation, ULHASNAGAR – 421 003

9844443485

Wai