Past Presidents

Year

Name

1941-1942

Late Shri M. P. Shah

1942-1943

Late Shri Motichand G.Shah

1943-1944

Late Shri E. M. Billmoria

1944-1945

Late Shri Ranade

1945-1946

Late Shri P. P. Kapadia

1947-1950

Late Shri Motichand G.Shah

1950-1951

Late Shri P. P. Kapadia

1952-1954

Late Shri G. S. Dugal

1955-1957

Late Shri P. P. Kapadia

1957-1958

Late Shri Rao Sahib Bagwandas C.Hemrajani

1959-1961

Late Shri H. J. Shah

1962-1963

Late Shri G. R. Jolly

1964-1965

Late Shri Y. G. Patel

1965-1966

Late Shri B. V. Apte

1966-1967

Late Shri J. S. Ajmera

1967-1968

Late Shri U. S. Patel

1969-1971

Late Shri R. G. Gandhi

1971-1972

Late Shri K. L. Sapra

1973-1974

Late Shri M. Nilakandan

1974-1978

Shri S. Harcharan Singh Duggal

1978-1980

Late Shri Harbans Lal Arora

1980-1982

Late Shri M. N. Rajaraman

1982-1984

Late Shri Amarjit Singh Choudhary

1984-1986

Late Dr. T. N. Subba Rao

1986-1988

Late Shri S. A. N. Ranganatha Achar

1988-1989

Shri R.Radhakrishan

1989-1990

Late Shri S. R. Kar Roy

1990-1991

Shri Ajit Gulalbhand

1991-1992

Shri Lalit Sangtani

1992-1994

Shri M. Karthikeyan

1994-1995

Late Shri Tilak Raj

1995-1996

Late Shri H. H. Rijhwani

1996-1997

Shri A. S. Chinaswamy Raju

1997-1998

Late Shri N. D . Golani

1998-1999

Late Shri C. L. Verma

1999-2001

Shri S. A. Vichare

2001-2003

Shri V. Ramachandran

2003-2005

Dr. Brahm Datt

2005-2006

Shri B. N. Dikshit

2006-2007

Late Shri C. Raghava Reddy

2007-2008

Shri P. R. Mundle

2008-2009

Late Shri S. P. Goel

2009-2010

Shri A. K. Yussouf

2010-2011

Shri Bhagwan J. Deokar

2011-2012

Shri Cherian Varkey

2012-2014

Shri B. Seenaiah

2014-2015

Shri Sushanta Kumar Basu

2015-2016

Shri Lal Chand Sharma

2016-2017

Shri Avinash M. Patil

2017-2018

Shri H. N. Vijaya Raghava Reddy

2018-2019

Shri A. Puhazhendi

2019-2020

Shri Sachin Chandra

2020-2021

Shri Mu. Moahan

2021-2022

Shri R. N. Gupta

2022-2023

Shri Nimesh D. Patel

2023-2024

Shri S. Narsimha Reddy